ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία, καθώς και το πιο βασικό κομμάτι των καθημερινών του εργασιών.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την αναζήτηση του κατάλληλου επαγγελματικού οχήματος στην Ευρώπη, αυτού που θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα εισάγουμε φορτηγά (3,5-7,5 τόνων), φορτηγά με γερανό, φορτηγά με καρότσα, βανάκια, καθώς και κάθε είδους επαγγελματικού οχήματος.