Η ομάδα της Giagtzidis Cars αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαδικασία εκτελωνισμού, ΚΤΕΟ, την έκδοση ελληνικών πινακίδων κι άδειας κυκλοφορίας του νέου σας οχήματος.

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την εισαγωγή αυτοκινήτου από το εξωτερικό:

Μετά την νέα νομοθεσία περί εισαγωγής μεταχειρισμένων και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2020 επιβάλλεται ένα επιπρόσθετο περιβαλλοντικό τέλος ύψους έως και 3.000€.

Αναλυτικά:

 • 3.000€ για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Euro 4. Το ίδιο ισχύει και για την ταξινόμηση επαγγελματικών αυτοκινήτων.
 • 1.000€ για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα με προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Euro 5.
 • 0€ για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα με προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Euro 6 και μετά.
 • Τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων: Υπάρχει μείωση των εισαγωγικών δασμών από 50% έως 75%
 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τα αμιγώς ηλεκτρικά εισαγόμενα αυτοκίνητα, δεν πληρώνουν εισαγωγικούς δασμούς.
 • Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα: Ο τρόπος υπολογισμού τέλους ταξινόμησης είναι ακριβώς ο ίδιος με τα Ι.Χ εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Για τα εισαγόμενα οχήματα με σκοπό τη μετοικεσία, υπάρχει απαλλαγή περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τελωνειακών δασμών με σκοπό τον επαναπατρισμό τους και τη μόνιμη εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μεταφορά τους, καθώς και την αλλαγή των πινακίδων τους από ξένες σε ελληνικές.

Κατά την αγορά οχήματος από το εξωτερικό, η σωστή έκδοση του τιμολογίου αγοράς είναι πολύ σημαντική ώστε να μη χρειαστεί να πληρώσετε, εκτός του κόστους τελωνείου, και ΦΠΑ.

Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό και την ταξινόμηση εισαγόμενου οχήματος:

 • Τιμολόγιο αγοράς ή
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • ΚΤΕΟ της εκάστοτε χώρας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για τη μεταβίβαση & διεκπεραίωση των διαδικασιών στην Ελλάδα
golf_Gte_White_11