ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 • 2020
 • 116 h...
 • 89.000 Χιλ.
Renault Captur INTENS
24,990.00€
 • 2019
 • 116 h...
 • 97.000 Χιλ.
SOLD
 • 2017
 • 110 h...
 • 116.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 131 h...
 • 95.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 131 h...
 • 58.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 131 h...
 • 68.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 131 h...
 • 102.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 110 h...
 • 59.000 Xιλ.
SOLD
 • 2014
 • 90 hp
 • 115.000 Χιλ.
SOLD
 • 2016
 • 110 h...
 • 130.000 Χιλ.
SOLD
 • 2015
 • 90 hp
 • 120.000 Χιλ.
SOLD
 • 2014
 • 90 hp
 • 114.000 Χιλ.
Top